Vasaros naujienos!

NAUJIENOS MUZIKA

Lazinka MUSIC | Lukas Lazinka

6/13/2022 2 min read

Prasidėjus vasaros atostogoms po egzaminų sesijos, atsirado laisvo laiko ir galima aktyviau tęsti veiklas, kurioms pritrūko laiko anksčiau. Jau artimiausiomis dienomis muzikos pasiklausymo platformas pasieks net trys Luko Lazinkos sukurti autoriniai kūriniai. Pabandysime truputį aprašyti šių kūrinių komponavimo elementus ir pristatyti kitus susijusius dalykus.

  1. „Dvylikos garsų variacijos“ – kūrinys, sukurtas per 2021-uosius metus, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (toliau tekste, LMTA). Šis fortepijoninis kūrinys buvo kurtas kaip projektas – kūrinys, pateikiamas egzaminui. Turbūt nereikia minėti, kad visus sukurtus kūrinius galima klausyti, nebūtinai nuo jo sukūrimo priežasties ir intencijų. Šis kūrinys yra kurtas dodekafonijos principu. Kūrinys – partitūra, garso įrašas bus išleisti ir publikuoti jau artimiausiu metu. Apačioje trumpas įvadas apie dodekafonijos techniką.

    Trumpai žvelgiant į dodekafonijos istoriją, ši dvylikatonė technika atsirado XX amžiuje paplitus Vakarų Europos muzikoje ekspresionizmui ir atonalumui. Dodekafonijos principus 1921–1924 metais sukūrė ir suformulavo austrų ir amerikiečių kompozitorius Arnoldas Šionbergas. (Arnold Schoenberg). Dodekafoninio kūrinio pagrindas yra iš anksto pasirinkta garsų eilė – serija, kurią sudaro 12 skirtingų chromatinės gamos garsų, išdėstytų tam tikra tvarka. Nė vienas garsas serijoje nėra praleidžiamas ar pakartojamas, bet kartojama įvairiais pavidalais pati serija. Kūrybos procese serijos garsams suteikiamas laisvai pasirinktas ritminis piešinys, garsai gali būti išdėstomi bet kuriose oktavose. Iš serijos tonų sudaroma kūrinio melodika ir harmonija. Dodekafonijoje vartojamos 4 tos pačios serijos formos: pirminis, originalus pavidalas (0), inversija (I), retrogradas (R), inversijos ir retrogrado derinys (IR arba RI); kiekviena serijos forma gali būti sudaryta nuo bet kurio muzikos garsaeilio laipsnio (12 transpozicijų)

  2. „Du apšildymai ir ta-ta ta-ta ta-ta-ta“ – tai antrasis egzamino tipo kūrinys, taip pat sukurtas pirmame kompozicijos studijų kurse, LMTA. Kūrinys buvo kurtas remiantis spektrinės muzikos stiliumi. Kūrinyje remtasi vokiečių kompozitoriaus Paulo Hindemitho (Paul Hindemith) struktūros rinkimo technika, kurioje buvo ieškomi, komponuojami ir strateguojami muzikinių garsų intensyvumai. Kūrinyje sunku atskirti, kuriose vietose juntamas spektralizmas, nes tai yra juntama garso intensyvumo prizmėje. Kūrinys yra intensyvus, galima pajusti, kad jame netrūksta dinaminių šuolių iš pačių akordų struktūrų, kurios buvo renkamos strateguojant prekompozicinę medžiagą. Kūrinys – partitūra, garso įrašas bus išleisti ir publikuoti jau artimiausiu metu.

  3. „Escapar en el puerto de Malaga“ (liet. Pabėgimas iš Malagos uosto) – kūrinys, kuris iš šių pastarųjų dviejų nėra akademinis ir susijęs su egzaminais. Kurtas tris mėnesius, naudojant garso aukščių, harmonijos sintezės ir plėtojimo metodus, įterpiant Ispaniškus motyvus ir Ispanijos muzikos fragmentus ir ornamentuotę. Kūrinys – partitūra, garso įrašas bus išleisti ir publikuoti jau artimiausiu metu.

Daugiau naujienų – jau netrukus!